CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN

bat dong san dai tin - logo png
Công ty Bất động sản Đại Tín hoạt động về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Bất động sản, được thành lập theo giấy phép kinh doanh cấp ngày 26/03/2021, mã số thuế: 0109569531.
 

VỚI KINH NGHIỆM BĐS = 0 ĐẾN LÀM VIỆC TẠI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN BẠN ĐƯỢC GÌ ?

1. ĐƯỢC làm việc trong hệ thống văn phòng ở nhiều nơi của Công ty. Tại đây, các Học viên, Chuyên viên được đào tạo và hỗ trợ liên tục, về các nội dung:

– PHÁT TRIỂN NGUỒN KHÁCH.

– LỌC NGUỒN HÀNG NÉT.

– TÌM HIỂU NHU CẦU KHÁCH MỚI – CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CŨ.

– CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG THEO ĐỘI NHÓM.

2. ĐƯỢC tham gia chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, được tổ chức định kì, nội dung gồm:

– KỸ NĂNG QUẢN LÝ.

– NGHỆ THUẬT NẮM BẮT TÂM LÝ KHÁCH HÀNG.

– NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN.

– KỸ NĂNG LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM.

3. ĐƯỢC tham gia cổ phần phát triển Công ty.

CHIÊU MỘ NHÂN TÀI

công ty bất động sản đại tín tuyển dụng 03

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO

công ty bất động sản đại tín tuyển dụng 02

TUYỂN DỤNG

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

công ty bất động sản đại tín tuyển dụng 04

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN

môi giới bất động sản đại tín tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

công ty bất động sản đại tín tuyển dụng 05

ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN

công ty bất động sản đại tín tuyển dụng 06

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA

TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

Thông tin ứng viên:

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN

bat dong san dai tin - logo png
Công ty Bất động sản Đại Tín hoạt động về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Bất động sản, được thành lập theo giấy phép kinh doanh cấp ngày 26/03/2021, mã số thuế: 0109569531.
 

VỚI KINH NGHIỆM BĐS = 0 ĐẾN LÀM VIỆC TẠI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN BẠN ĐƯỢC GÌ ?

1. ĐƯỢC làm việc trong hệ thống văn phòng ở nhiều nơi của Công ty. Tại đây, các Học viên, Chuyên viên được đào tạo và hỗ trợ liên tục, về các nội dung:

– PHÁT TRIỂN NGUỒN KHÁCH.

– LỌC NGUỒN HÀNG NÉT.

– TÌM HIỂU NHU CẦU KHÁCH MỚI – CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CŨ.

– CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG THEO ĐỘI NHÓM.

2. ĐƯỢC tham gia chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, được tổ chức định kì, nội dung gồm:

– KỸ NĂNG QUẢN LÝ.

– NGHỆ THUẬT NẮM BẮT TÂM LÝ KHÁCH HÀNG.

– NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN.

– KỸ NĂNG LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM.

3. ĐƯỢC tham gia cổ phần phát triển Công ty.

CHIÊU MỘ NHÂN TÀI

công ty bất động sản đại tín tuyển dụng 03

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO

công ty bất động sản đại tín tuyển dụng 02

TUYỂN DỤNG

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

công ty bất động sản đại tín tuyển dụng 04

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN

môi giới bất động sản đại tín tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

công ty bất động sản đại tín tuyển dụng 05

ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN

công ty bất động sản đại tín tuyển dụng 06

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA

TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

Thông tin ứng viên: