CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN

1. Với đội ngũ Lãnh đạo là các thành viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản, trải qua các vị trí quản lý với hàng ngàn nhân sự, nhận được nhiều bằng khen tại các công ty.
2. Các thành viên Đầu chủ, Đầu khách xuất sắc nhất thị trường với biệt danh Hoa hồng Pháp chỉ có ở Bất động sản Đại Tín.
3. Cơ chế hấp dẫn nhất toàn quốc, ví dụ vụ chốt hoa hồng 100 triệu:
– Đầu khách nhận về 39 triệu.
– Đầu chủ nhận về 27 triệu.
– Trưởng phòng được hỗ trợ từ A – Y và Z là thành công. Các mục hỗ trợ: Tuyển dụng, đào tạo, tổ chức hoạt động thể thao, vận hành quản lý.
4. Chúng tôi kế thừa tất cả những điều tốt nhất tại các đơn vị khác, khắc phục những điểm hạn chế tối đa. Từ đó tạo ra môi trường tốt nhất, là ngôi nhà thứ 2 của anh chị em.
5. Mục tiêu và sứ mệnh là trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản, trở thành Công ty đa nghành. Chúng tôi xây dựng bằng cái TÂM của mình, luôn giữ chữ TÍN là hàng đầu.
6. Luôn đề cao sự hợp tác với các đơn vị cùng nghành nghề, các đối tác để cùng phát triển.

CHIÊU MỘ NHÂN TÀI

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO

công ty bất động sản đại tín tuyển dụng 02

TUYỂN DỤNG

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA

TIN TỨC BẤT ĐỘNG SẢN

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

Thông tin ứng viên: