Đất nằm trong quy hoạch có được tách thửa không?

Đất nằm trong quy hoạch có được tách thửa không?

Không ít trường hợp hộ gia đình/ cá nhân có đất thuộc diện quy hoạch, muốn tách thửa nhưng thắc mắc điều này có được phép hay không, nếu có thì trình tự, thủ tục như thế nào?

Một số gia đình có mảnh đất nằm trong quy hoạch. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp quận/huyện cũng như chưa có thông báo thu hổi đất. Vậy những trường hợp này có được phép tách thửa miếng đất này không?

Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai 2013 có quy định: Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào quy định trên, chỉ trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất, còn lại việc nằm trong quy hoạch không làm hạn chế quyền của người sử dụng đất, bao gồm tách thửa. Điều đó có nghĩa các trường hợp này được phép tách thửa mảnh đất thuộc diện quy hoạch, tuy nhiên phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện chung để được tách thửa theo quy định của tỉnh/thành phố.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện này, trình tự, thủ tục tách thửa đất cần thực hiện như sau:

– Chuẩn bị bộ hồ sơ xin tách thửa đất bao gồm các giấy tờ chính như: Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp…

– Nộp hồ sơ này tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất. Sau đó, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm đo đạc địa chính để chia tách thửa đất. Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

– Thủ tục tách thửa xong xuôi, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

 


BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN – UY TÍN TẠO THÀNH CÔNG.
?” Đăng ký ỨNG TUYỂN thử sức làm Môi giới: “https://bom.to/5HPTH“.
❄ Email: kimgiangbds@gmail.com
? Địa chỉ: Tầng 1 chung cư 96A Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *