Đất quy hoạch treo – thủ tục xin phép xây nhà trên đất.

Đất quy hoạch treo – thủ tục xin phép xây nhà trên đất.

Quy hoạch treo và cấp quyền sử dụng đất tại các dự án đô thị, khu chung cư từ trước đến nay vẫn đang âm ỉ tồn tại khiến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”, gây bức xúc xã hội. Từ ngày –01/01/2021, Luật xây dựng sửa đổi 2020 đã có nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt là những điều khoản khắc phục tình trạng xây nhà trên đất quy hoạch treo nói trên. Mời anh chị em theo dõi nội dung tư vấn dưới bài viết để hiểu rõ hơn.

Quy hoạch treo là gì?

Hiện nay, pháp luật không định nghĩa quy hoạch treo là gì, nhưng căn cứ theo (Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013) có thể hiểu quy hoạch treo là việc diện tích đất được quy hoạch sử dụng đất hàng năm mà không thực hiện kế hoạch sử dụng đất và cũng không công bố điều chỉnh, hủy bỏ, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất trên trong thời hạn 03 năm kể từ thời điểm công bố quy hoạch.

Khi nào cần xin phép xây dựng nhà trên đất có quy hoạch treo?

Theo Khoản 5 Điều 94 Luật xây dựng 2014, cơ quan có thẩm quyền chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo mà không cấp giấy phép xây dựng mới khi có đủ điều kiện:

– Là công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng;

– Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Tuy nhiên, từ năm 2021, Luật xây dựng 2020 đã sửa đổi, bổ sung điều khoản này theo hướng phê duyệt thủ tục cấp phép xây dựng có thời hạn nếu đáp ứng điểu kiện:

– Sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

+ Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà trên đất có quy hoạch treo

– Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 91 Luật xây dựng sửa đổi 2020 như sau:

– Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn;

– Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cần có gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu.

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

– Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

– Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

– Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, nộp hồ sơ đến UBND cấp huyện

– UBND cấp huyện tiến hành tiếp nhận hồ sơ.

– Xử lý yêu cầu.

– Trả kết quả.

Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN – UY TÍN TẠO THÀNH CÔNG.

?” Đăng ký ỨNG TUYỂN thử sức làm Môi giới: “https://bom.to/5HPTH“.
❄ Email: kimgiangbds@gmail.com
? Địa chỉ: Tầng 1 chung cư 96A Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *