Đấu giá quyền sử dụng đất và các quy định về đấu giá?

Đấu giá quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là gì?

Pháp luật Việt Nam hiện nay không có quy định cụ thể quyền sử dụng đất là gì. Tuy nhiên, quyền sử dụng đất cũng là một dạng tài sản. Do đó, có thể căn cứ vào Điều 189 Bộ luật dân sự 2015 để đưa ra định nghĩa phù hợp. Theo đó, quyền sử dụng đất là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ đất đai do người sử dụng đất làm chủ sở hữu.

Đấu giá tài sản là gì?

Đấu giá tài sản là việc bán tài sản thông qua hành vi trả giá công khai giữa những người muốn mua tài sản đó, người nào trả giá cao nhất sẽ trở thành người được quyền mua tài sản đang đấu giá. Đấu giá tài sản có thể là bắt buộc hoặc tự nguyện.

Quyền sử dụng đất có phải là tài sản phải bán thông đấu giá?

Vì quyền sử dụng đất là tài sản được các tổ chức, cá nhân sử dụng làm tài sản bảo đảm, khi không thực hiện nghĩa vụ thì đấu giá quyền sử dụng đất là nhằm mục đích để thu hồi nợ. Ngoài ra, còn có các trường hợp, tổ chức tự nguyện thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để được hưởng số tiền từ việc đấu giá.

Pháp luật quy định chung về đấu giá quyền sử dụng đất

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

+ Khi đấu giá quyền sử dụng đất thì tổ chức, cá nhân cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan giữa các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;

+ Đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật đất đai và pháp luật đấu giá tài sản.

Các trường hợp được đấu giá quyền sử dụng đất

Theo quy định pháp luật tại Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013, các trường hợp đấu giá khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất bao gồm:

+ Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;

+ Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

+ Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

+Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

+ Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

+ Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;

+ Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;

+ Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

+Các trường hợp không được đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013, các trường hợp cụ thể như sau:

+ Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

+ Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

+ Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức theo quy định pháp luật;

+ Đất được tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng để xây dựng trụ sở làm việc;

+ Sử dụng đất vào mục đích khoáng sản;

+ Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở dịch vụ;

+ Giao đất có cán bộ, công chứng, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;

+ Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

+ Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;

Đây là các trường hợp được nhà nước giao quyền sử dụng đất nhằm mục đích công cộng, nhân đạo.

Chi phí giao đất trong các trường hợp trên rất thấp hoặc không có. Trường hợp này không được đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tránh các trường hợp các tổ chức, cá nhân nhận đất với chi phí thấp sau đó bán lại với chi phí cao, điều này là không phù hợp với mục đích công cộng ban đầu của Nhà nước.

Điều kiện để tổ chức thực hiện quyền đấu giá quyền sử dụng đất

Điều kiện đối với tổ chức thực hiện đấu giá

Các tổ chức khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cần tuân thủ các điều kiện sau:

+ Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;

+ Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện đối với Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

+ Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

+ Quy trình tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

+ Để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức cần thực hiện theo quy trình sau:

+ Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Lập hồ sơ chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Ra quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Cơ quan có thẩm quyền xác định giá khởi điểm của thửa đất được xem xét đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Tổ chức, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Đưa ra kết quả của cuộc đấu giá quyền sử dụng đất;

Nếu có kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào kho bạc nhà nước.

Đấu giá quyền sử dụng đất là một chế định được Nhà nước ban hành để các tổ chức có nhu cầu bán và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua có cơ hội để trao đổi về giá cả. Để xác lập được quyền sử dụng đất sau khi đã trúng đấu giá.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về các Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *