Diện tích tối thiểu để tách thửa ở Hà Nội là bao nhiêu?

Diện tích tối thiểu để tách thửa ở Hà Nội là bao nhiêu?

Tách thửa là nhu cầu và quyền của người sử dụng đất. Tuy nhiên, việc tách thửa phải đảm bảo theo quy định pháp luật. Vậy các điều kiện để tách thửa là gì và diện tích tối thiểu để tách thửa ở Hà Nội hiện nay là bao nhiêu?

Quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa ở Hà Nội

– Đất xin tách thửa phải đảm bảo:

  • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất;
  • Đất không có tranh chấp;
  • Đất không bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

– Ngoài ra, thửa đất được tách phải đảm bảo diện tích, kích thước mặt tiền tối thiểu phù hợp với quy định riêng của từng địa phương. Theo đó việc tách thửa tại Hà Nội được thực hiện theo Quyết định 22/2014/QĐ-UBND về hạn mức giao đất công nhận quyền sử dụng đất tối thiểu tách thửa tại Hà Nội. Cụ thể, đất được tách ra phải đảm bảo các điều kiện tách thửa bao gồm:

– Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3m trở lên;

– Có diện tích không nhỏ hơn 30m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mới giao đất ở mới theo quy định đối với các xã còn lại, cụ thể:

  • Các xã giáp ranh các quận và thị trấn: 30m2;
  • Các xã vùng đồng bằng: 40m2;
  • Các xã vùng trung du: 60m2;
  • Các xã vùng miền núi: 75m2.

+ Đối với thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, khi chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang 2m và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng riêng phải đảm bảo đủ các điều kiện đã nêu trên.

Như vậy, diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở Hà Nội là 30m2.

Đất đáp ứng được các điều kiện về tách thửa theo quy định của pháp luật thì được phép tách thửa. Chủ sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

Lưu ý: Nếu chủ sử dụng đất không trực tiếp đi làm thủ tục tại cơ quan nhà nước thì có thể ủy quyền cho người khác đại diện đi thực hiện các công việc đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *