CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN THÔNG BÁO LỊCH ĐÀO TẠO HỌC VIÊN KHÓA K14 (22/06/2021 – 02/07/2021)

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN THÔNG BÁO LỊCH ĐÀO TẠO HỌC VIÊN KHÓA K14 (22/06/2021 – 02/07/2021)

 
𝟏. Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: Đ𝐚̀𝐨 𝐓𝐚̣𝐨 𝟏.
 
𝟐. 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟑 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟐/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏:
 
+ 09:00 – 10:30: Đào tạo Văn hóa – Quy tắc chính tả của Công ty.
 
+ 10:30 – 12:00: Môi giới Bất động sản 4.0.
 
Người đứng lớp: PT Ngọc Hoàng.
 
+ 14:00 – 15:30: Hướng dẫn thực hành làm việc trên Facebook và website:
 
– Kết bạn Facebook theo Nội quy Công ty.
 
– Hướng dẫn đăng ký & sử dụng Facebook.
 
– Hướng dẫn đăng ký tài khoản website.
 
– Tạo dấu trang trên trình duyệt web.
 

𝟑. 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟒 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟑/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏:

 
+ 09:00 – 10:00: Đào tạo khảo sát, định giá nhà.
 
+ 10:00 – 11:00: Thực hành khảo sát, định giá nhà.
 
Người đứng lớp: Quyền Chuyên gia Trịnh Hùng – Đại Tín 77.
 
+ 14:00 – 15:00: Thực hành khảo sát, đánh giá nhà theo phân khúc – khu vực.
 
– Học viên nhận 5 căn nhà theo khu vực đi khảo sát từ Trưởng phòng/Trợ lý.
 
– Phòng hướng dẫn Học viên làm báo cáo khảo sát nhà ra giấy.
 

𝟒. 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟓 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟒/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏:

 
+ 09:00 – 10:00: Đào tạo kỹ năng soạn tin cơ bản.
 
– 10:00 – 11:00: Thực hành kỹ năng soạn tin.
 
Người đứng lớp: Trưởng phòng Kiều Xuân – Đại Tín 68.
 
+ 14:00 – 15:00: Thực hành đăng tin trên máy tính.
 
– Kiểm tra và hoàn thiện đăng ký các website: Trưởng phòng/Trợ lý kiểm tra và hỗ trợ.
 
– Thực hành đăng tin trên máy tính.
 
– Đo lường thời gian – tốc độ đăng tin của các Học viên.
 
𝟓. 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟔 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟓/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏:
 
+ 09:00 – 10:00: Đào tạo kỹ năng nghe điện thoại, khai thác nhu cầu khách hàng.
 
+ 10:00 – 11:00: Thực hành kỹ năng nghe điện thoại, khai thác nhu cầu khách hàng.
 
Người đứng lớp: Quyền Trưởng phòng Nguyễn Thủy – Đại Tín 1.
 
+ 14:00 – 16:00: Thực hành soạn tiêu đề – nội dung đăng tin với nhà trong ngõ, đăng lên web sau khi soạn xong.
 

𝟔. 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟑 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟗/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏:

 
+ 14:00 – 15:30: Quy trình tương tác khách hàng và cách tư vấn ký Phiếu Xác nhận xem nhà đất.
 
Người đứng lớp: Trưởng phòng Công – Đại Tín 26.
 
+ 15:30 – 17:00: Đào tạo phong thủy Bất động sản cơ bản.
 
Người đứng lớp: Chuyên gia Hùng – Đại Tín 5.
 
𝟕. 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟒 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟎/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏:
 
+ 14:00 – 15:30: Đào tạo pháp lý, quy trình giao dịch Bất động sản thổ cư thông thường.
 
Người đứng lớp: Trưởng phòng Trần Tuân – Đại Tín 8.
 
+ 15:30 – 17:00: Đào tạo quy chế Công ty – các con đường kiếm tiền chân chính trong Công ty Bất động sản Đại Tín.
 
Người đứng lớp: Phó tổng Đào Giang.
 

𝟖. 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟓 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟏/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏:

 
+ 14:00 – 15:30: Quy trình chăm sóc khách hàng.
 
Người đứng lớp: Trưởng phòng Lưu Công – Đại Tín 3.
 
+ 15:30 – 17:00: Hệ thống lại các kiến thức đã học.
 
Người đứng lớp: TGĐ Đào Trí.
 
 
𝟗. 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟔 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟐/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟏:
 
+ 14:00 – 15:30: Học viên làm bài kiểm tra sát hạch cuối khóa học.
 
+ 15:30 – 16:30: Chữa bài kiểm tra sát hạch.
 

𝟏𝟎. 𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́:

 
+ Các buổi đào tạo thực hành vào buổi chiều tuần 1 và buổi sáng tuần 2 tổ chức tại Hội trường Công ty.
 
+ Trưởng phòng và Trợ lý trực tiếp phụ trách phân công công việc – kiểm tra – hỗ trợ Học viên phòng mình.
—–
Các thành viên mong muốn học khóa học nghề Môi giới Bất động sản 14 buổi tại Công ty Bất động sản Đại Tín, đăng ký theo link: https://bom.to/5HPTH

Sau khi học nghề có thể đăng ký l𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 0𝟏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉:

𝟏. 𝐓rụ sở 𝐇𝐚𝐢 𝐁𝐚̀ – 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢: 𝟗𝟔 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠.
𝟐. 𝐓rụ sở 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲: 𝟒𝟓 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐓𝐨̂𝐧𝐠.
𝟑. 𝐓rụ sở 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞̂𝐧: 𝟔𝟗 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.