Sổ đỏ đang thế chấp có được chuyển mục đích sử dụng đất?

Sổ đỏ đang thế chấp có được chuyển mục đích sử dụng đất?

Sổ đỏ đang thế chấp có được chuyển mục đích sử dụng đất hoặc có được thực hiện bất kỳ hành vi liên quan tới đất đai được hay không đang là vấn đề mà nhiều người dân không hiểu rõ về luật đất đai thường xuyên gặp phải.

Vậy phải làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất khi sổ đỏ đang thế chấp ở ngân hàng? Bài viết dưới đây sẽ hỗ trợ mọi người tường tận nhất.

Thủ tục thế chấp sổ đỏ theo pháp luật

Theo quy định tại Điều 317 Bộ Luật dân sự 2015 thì thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

Theo Luật đất đai, điều kiện để thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ) được quy định như sau:

+ Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này.

+ Đất không có tranh chấp.

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, không phải quyền sử dụng đất nào cũng có thể thế chấp được mà phải đáp ứng được các điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất.

Sổ đỏ đang thế chấp có được chuyển mục đích sử dụng đất hay không?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính liên quan tới việc chuyển mục đích sử dụng đất thì sổ đỏ chính là hồ sơ bắt buộc để có thể chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, sổ đỏ đang thế chấp vẫn có thể được dùng để chuyển mục đích sử dụng đất do theo lý thuyết thì thế chấp tài sản chỉ là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và người thế chấp không giao tài sản cho bên nhận thế chấp.

Theo một cách nói khác, sổ đỏ đang thế chấp được người thế chấp và ngân hàng cùng sở hữu trong thời gian bảo đảm và người thế chấp được quyền giữ sổ đỏ và có quyền lợi với nó.

Hướng giải quyết sổ đỏ đang thế chấp được dùng để chuyển mục đích sử dụng đất

Trong trường hợp dùng sổ đỏ đang thế chấp để chuyển mục đích sử dụng đất thì người thế chấp phải thương lượng trước với người nhận thế chấp về việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Bộ Luật Dân Sự, đồng thời phải có biên bản thỏa thuận cụ thể và được người nhận thế chấp đồng ý mới có thể sử dụng sổ đỏ.

Nếu như thỏa thuận không thành thì người thế chấp có thể suy nghĩ tới việc giải chấp để có thể sử dụng sổ đỏ.

Như vậy, sổ đỏ đang thế chấp vẫn có thể được chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện những hành vi khác liên quan tới đất đai.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *