Thửa đất không đủ điều kiện tách thửa phải giải quyết thế nào?

Thửa đất không đủ điều kiện tách thửa phải giải quyết thế nào?

Quyền sử dụng đất với trường hợp mảnh đất không đủ điều kiện tách thửa, cấp sổ riêng có thể áp dụng các hình thức dưới đây.

1 Hình thức đứng tên đồng sở hữu

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 nêu rõ:

“Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.”

Như vậy theo quy định trên, một thửa đất có thể có nhiều người cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những người này có đầy đủ quyền lợi của một người sử dụng đất theo quy định của pháp luật, bao gồm quyền chuyển nhượng, tặng, thế chấp hoặc cho thuê lại quyền sử dụng đất,…

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý đối với trường hợp đồng sở hữu quyền sử dụng đất là những người đồng sở hữu sẽ có quyền ngang nhau đối với phần đất này. Do đó, trong trường hợp sau này bạn muốn bán, chuyển nhượng phần đất này cho ai thì bắt buộc phải có sự đồng ý của người đồng sở hữu còn lại.

2 Hợp thửa với một thửa đất khác

Bên cạnh hình thức đứng tên đồng sở hữu quyền sử dụng đất để đảm bảo điều kiện tách thửa, bạn cũng có thể thực hiện hợp thửa phần đất của mình vào một thửa đất liền kề khác, nhằm đảm bảo diện tích bằng hoặc lớn hơn hạn mức tách thửa, theo quy định tại khoản 3, Điều 29, Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

“Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới”.

 


                                            BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI TÍN – UY TÍN TẠO THÀNH CÔNG.
?” Đăng ký ỨNG TUYỂN thử sức làm Môi giới: “https://bom.to/5HPTH“.
❄ Email: kimgiangbds@gmail.com
? Địa chỉ: Tầng 1 chung cư 96A Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *